O nama - Let's Do It Tuzla

O nama - Let's Do It Tuzla

Let’s Do It“ projekat u Bosni i Hercegovini je počeo 2012. godine i do sada je u volonterskim akcijama čišćenja ilegalnih deponija otpada i sadnje drveća učestvovalo 191.981 volontera, koji su očistili oko 15.370 tona otpada i zasadili 475.716 sadnica raznih vrsta drveća. Volonterske akcije „Let’s Do It – očistimo zemlju za 1 dan“ i „Let’s Do It – milion sadnica za 1 dan“ su do sada organizovane u 115 općina i gradova i cilj nam je projektom obuhvatiti sve općine u Bosni i Hercegovini.

Od samog početka postojanja i djelovanja projekta na teritoriji Bosne i Hercegovine (2012.g.), Grad Tuzla uzima učešće u svim aktivnostima. Lokalni tim Tuzla je do sada organizovao ukupno deset terenskih akcija čišćenja ilegalnih deponija otpada („Let’s Do It – očistimo zemlju za 1 dan“) i devet terenskih akcija sadnje drveća („Let’s Do It – milion sadnica za 1 dan“). U navedenim aktivnostima, od 2012. godine pa sve do danas, u Gradu Tuzla, učešće je uzelo 9.250 učesnika, koji su zajedničkim snagama očistili 370 tona otpada i zasadili 6.600 sadnica raznih vrsta drveća.

Od 2013. godine, na inicijativu članova Organizacionog odbora „Let’s Do It Tuzla“, pokrenut je program ekoloških edukacija pod nazivom „Mala škola ekologije“, s ciljem edukacije osnovnoškolske i srednjoškolske populacije o značaju očuvanja životne sredine i okoliša. Aktivnostima su obuhvaćeni i mališani iz tuzlanskih predškolskih ustanova. Za 9 godina svoga djelovanja, „Mala škola ekologije“ posjetila je sve tuzlanske osnovne i srednje škole (38), održavši ukupno 239 jedinstvenih prezentacija. Na navedenim edukacijama obuhvaćeno je preko 9.300 učenika. Ovim činom “Mala škola ekologije“ potvrdila je epitet najmasovnijeg ekološkog edukacijskog programa ovog tipa na području cijele Bosne i Hercegovine.

Naredna velika akcija čišćenja u Gradu Tuzla bit će u petak, 16. septembra 2022. godine.

Naredna velika akcija sadnje drveća u Gradu Tuzla bit će u petak, 14. oktobra 2022. godine.

„Let’s Do It“ is a project in Bosnia and Herzegovina started in 2012 and by now it had 191.981 volunteers in its actions of cleaning illegal landfills and planting trees, who cleaned around 15.370 tons of waste and planted 475.716 of seedlings of different trees. Volunteer actions „Let’s Do It- clean up the country in 1 day” and “Let’s Do It- million seedlings in 1 day” were organized in 115 municipalities until now and the aim is to involve all municipalities in Bosnia and Herzegovina.

From the very beginning of the existence and actions of this project on the territory of Bosnia and Herzegovina (2012), the City of Tuzla takes part in all activities. So far, the Tuzla local team has organized a total of nine field actions to clean illegal landfills (“Let’s Do It – clean up the country in 1 day”) and eight field actions of planting trees (“Let’s Do It – a million seedlings in 1 day”). In the mentioned activities, from 2012 until today, in the City of Tuzla, 9.250 participants took part, who together cleaned 370 tons of waste and planted 6.600 seedlings of various types of trees.

Since 2013, on the initiative of the members of the Organisation board “Let’s Do It Tuzla”, a program of environmental education called „Mini school of ecology“ was launched, with the aim of educating primary and secondary school population about the importance of preserving the environment. The activities also include children from Tuzla’s preschool institutions. For 9 years of its action, the „Mini school of ecology“ visited all Tuzla primary and secondary schools (38), holding a total of 239 unique presentations. Over 9,300 students have gone through the mentioned education. With this act, the „Mini school of ecology“ confirmed the epithet of the most massive environmental educational program of this type in the whole of Bosnia and Herzegovina.

The next big clean-up action, in the City of Tuzla, will be on Friday, September 16th, 2022.

The next big action of planting trees, in the City of Tuzla, will be on Friday, October 14th, 2022.